wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

Rehabilitacja po COVID-19 finansowana z NFZ


Dlaczego warto wybrać Uzdrowisko Wysowa S.A.?

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19, ma na celu poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, zwiększenie odporności, siły mięśniowej i sprawności fizycznej, a także usprawnienie procesów psychosomatycznych organizmu i jego efektywności. Podczas leczenia zostaną wykorzystane m.in. fachowa wiedza naszych rehabilitantów, nasze naturalne surowce balneologiczne (wody lecznicze) jakie znajdują się w Uzdrowisku Wysowa-Zdrój oraz walory klimatyczne miejscowości uzdrowiskowej, porównywanego niegdyś do włoskiego Merano. Klimat w Wysowej – Zdroju jest klimatem górskim, bodźcowym, silnie stymulującym układ oddechowy i odpornościowy. Cechą naszego klimatu jest powietrze ubogie w alergeny i bakterie. Ukształtowanie terenu sprzyja spacerom i uprawianiu różnych form ruchu. Wysowa-Zdrój to kameralne Uzdrowisko o niskim zagęszczeniu ludności, oddalone od miejskich aglomeracji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w leczeniu układu oddechowego oraz narządu ruchu, bazujące na współpracy z NFZ i ZUS. Program rehabilitacji po COVID-19 w Uzdrowisku Wysowa S.A. został pozytywnie zaopiniowany przez Lekarza Naczelnego Uzdrowisk województwa małopolskiego.


Rehabilitacja po COVID-19 finansowana z NFZ

Dla kogo?

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 przysługuje osobom które:

 • przebyły COVID-19 i zakończyły leczenie przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz,
 • posiadają skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).*dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego
 • posiadają wyniki badań wymagane przez NFZ
 • są samodzielne i zdolne do czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacji oraz nie mają przeciwskazań

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5)
lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.
*kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 wg F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale – załącznik nr 1 do Programu

U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10 – załącznik nr 2 do Programu)
Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.

Ile trwa rehabilitacja?

Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni.

Jakie zabiegi są wykonywane?

 • Wykonywanych będzie średnio co najmniej 4 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt) wg ordynacji lekarskiej, w tym:
  • treningi na ergometrze rowerowym lub bieżni - przynoszą poprawę tolerancji wysiłkowej, wzmacniają siłę mięśni oraz ogólną kondycję organizmu
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia pozycji ułożeniowych – drenaż, stosowany w sytuacji zalegania wydzieliny w oskrzelach
  • inhalacje z wody leczniczej jako naturalnego surowca z Wysowej-Zdroju z ujęć „ANNA” i „ALEKSANDRA”- mikroelementy zawarte w leczniczych wodach mineralnych wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych
  • gimnastyka w basenie
  • pozostałe zabiegi z zakresu: fizykoterapii (elektroterapia, pole magnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości, ultradźwięki), światłolecznictwa (laser, lampa Sollux, Bioptron), hydroterapii (kąpiele perełkowe, masaże wirow ), balneologii: (kąpiele solankowe, okłady borowinowe, kąpiele w CO2)
  • terenoterapia z wykorzystaniem walorów uzdrowiska (powietrze pozbawione zanieczyszczeń, ukształtowanie terenu) – spacery i marsze połączone z ćwiczeniami oddechowymi na świeżym powietrzu
  • co tydzień trening relaksacyjny z psychologiem -nauka rozładowywania stresu
 • wstępny i końcowy test 6-minutowy marszu – ocena duszności i zmęczenia wg skali Borga

Kto wystawia skierowanie?

Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Lekarz podejmie decyzję o wystawieniu skierowania na podstawie badań wykonanych przez pacjenta (badania wymagane przez NFZ):

 • RTG klatki piersiowej z opisem
 • EKG
 • CRP
 • OB
 • morfologię

Wyniki badania należy zabrać ze sobą do uzdrowiska.
Skierowanie obejmuje dwutygodniowy turnus z możliwością przedłużenia do nawet sześciu tygodni, jeżeli takie zalecenie wyda lekarz uzdrowiska.

Jak wystawić skierowanie?

Skierowanie należy wystawić na: Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny A, Wysowa-Zdrój 107, cz. VII kodu resortowego 052 i cz. VIII kodu resortowego 6500.
Rozpoznanie: U.07.1 (COVID-19) / U.10 (Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19)
Uzasadnienie: Stan po COVID-19 wymagający rehabilitacji.

Skierowanie w formie papierowej lub e-skierowanie wraz z wypełnionym przez pacjenta formularzem wstępnej kwalifikacji na leczenie oraz kserokopia wyników badań (EKG, RTG, OB, morfologia, CRP) należy przesłać do Uzdrowisko Wysowa S.A. zaszyfrowaną wiadomością e-mail na adres sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl lub listem tradycyjnym. Po weryfikacji przesłanych dokumentów przez lekarza Uzdrowiska pacjent otrzyma informację o możliwości odbycia rehabilitacji w Uzdrowisko Wysowa S.A.  lub braku zgody  na rehabilitację w przypadku posiadania przeciwwskazań do takiego leczenia. 

Formularz - wstępna kwalifikacja pacjenta do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 -> WZÓR
Wzór skierowania na rehabilitacje po przebytej chorobie COVID-19 -> WZÓR
Wzór e-skierowania na rehabilitację po przebytej chorobie COVID- 19:


Szczegółowe informacje pod numerem tel: + 48 882 070 104
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00


Przeciwwskazania do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

 • brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego
 • choroby nowotworowe,
 • czynna gruźlica
 • ostre stany zapalne
 • choroby zakaźne
 • niewydolność krążeniowo-oddechowa
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca
 • nieuregulowane ciśnienie tętnicze
 • niewyrównana cukrzyca
 • tętniak serca i tętnic
 • zaburzenia psychiczne
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu
 • ciąża i okres karmienia

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na