wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

Dofinansowanie UE i MRPO

„Uzdrowisko Wysowa” S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.687.148,52 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach projektu.

Zadanie polegało na budowie węzła cieplnego z gruntowymi i powietrznymi pompami ciepła w „Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym wraz z układem schładzania ścieków i kolektorami solarnymi.

Dzięki temu „Biawena” Ośrodek Uzdrowiskowy zasilany jest z odnawialnych źródeł energii zarówno w zakresie centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, co nie pozostaje bez znaczenia dla unikalnego środowiska w Uzdrowisku Wysowa – Zdrój.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.10.2014 r.

Energia odnawialna w „Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym
W dniu 27.12.2013r. miało miejsce przekazanie umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w „Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym. 

„Uzdrowisko Wysowa” S.A. otrzymało dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dofinansowanie w kwocie nie większej niż 1.687.148,52 zł stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach projektu.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z przekazania umowy:
http://gorlice.tv/2576-energia-odnawialna-w-sanatorium-quotbiawena-quot.html

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na