wczytywanie...

Oddział dziennej rehabilitacji

 Od 01.10.2017 r. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. na terenie "Biaweny" Ośrodka Uzdrowiskowego prowadzi Oddział dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja skierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

W jej skład wchodzą porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Postawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację w warunkach oddziału dziennego jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności:

 • lekarzy oddziału urazowo - ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, rehabilitacyjnego
 • lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo - ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej
 • lekarz POZ - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Wzór skierowania do pobrania tutaj.

Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją lekarską w Ośrodku. Rehabilitacja trwa 20 dni zabiegowych, od poniedziałku do piątku. Każdego dnia wykonywanych jest średnio 5 zabiegów, wg ordynacji lekarskiej spośród:

 • gimnastyka indywidualna
 • elektroterapia: prądy Tens, Kotza, Traberta, Tonoliza, Galwanizacja, jonoforeza, interferencyjne, diadynamiczne, elektrostymulacja mięśni
 • lampa Solux
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości- magnetronik
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls
 • ultradźwięki
 • laseroterapia
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • krioterapia miejscowa

Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych.

 Rejestracja

Rejestracji na rehabilitację można dokonać, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, telefonicznie pod numerem: +48 18 353 20 96 wew. 5040, osobiście w  "Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym pok. 15 (na parterze) lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail. W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osoby trzeciej pacjenci zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 4 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Rehabilitacja realizowana jest w od poniedziałku do piątku.

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na