wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

Oddział dziennej rehabilitacji

 Od 01.10.2017 r. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. na terenie "Biaweny" Ośrodka Uzdrowiskowego prowadzi Oddział dziennej rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja skierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

W jej skład wchodzą porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

Postawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację w warunkach oddziału dziennego jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności:

 • lekarzy oddziału urazowo - ortopedycznego, neurologicznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, rehabilitacyjnego
 • lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo - ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, onkologicznej
 • lekarz POZ - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

Wzór skierowania do pobrania tutaj.

Przyjęcie na oddział poprzedzone jest konsultacją lekarską w Ośrodku. Rehabilitacja trwa 20 dni zabiegowych, od poniedziałku do piątku. Każdego dnia wykonywanych jest średnio 5 zabiegów, wg ordynacji lekarskiej spośród:

 • gimnastyka indywidualna
 • elektroterapia: prądy Tens, Kotza, Traberta, Tonoliza, Galwanizacja, jonoforeza, interferencyjne, diadynamiczne, elektrostymulacja mięśni
 • lampa Solux
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości- magnetronik
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - Terapuls
 • ultradźwięki
 • laseroterapia
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych
 • krioterapia miejscowa

Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych.

 Rejestracja

Rejestracji na rehabilitację można dokonać, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, telefonicznie pod numerem: +48 18 353 20 96 wew. 5040, osobiście w  "Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym pok. 15 (na parterze) lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail. W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osoby trzeciej pacjenci zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 4 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Rehabilitacja realizowana jest w od poniedziałku do piątku.

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na