wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

NFZ - fizjoterapia ambulatoryjna

 Od 01.07.2023 r. "Uzdrowisko Wysowa" S.A. na terenie "Beskidu" Ośrodka Uzdrowiskowego wprowadza nowe świadczenie fizykoterapię ambulatoryjną. Rehabilitacja skierowana jest do pacjentów, których stan zdrowia pozwala na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, ale nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

Podstawą przyjęcia Pacjenta na fizjoterapię ambulatoryjną jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego KOD komórki (1310) z zastrzeżeniem:

  • że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w Dziale Obsługi Klienta, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Zabiegi fizjoterapeutyczne odbywają się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na e-skierowania lub przez fizjoterapeutę w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych, jednemu świadczeniobiorcy przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.


Wzór skierowania do pobrania tutaj.

Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych.

 Rejestracja

Rejestracji na rehabilitację można dokonać, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00, telefonicznie pod numerem: +48 18 353 20 96 wew. 5040, osobiście w  "Biawenie" Ośrodku Uzdrowiskowym pok. 15 (na parterze) lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Warunkiem zarejestrowania się jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych pacjenta, tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail oraz kod e-skierowania. W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osoby trzeciej pacjenci zobligowani są dostarczyć oryginał skierowania do 3 dni od daty zarejestrowania w celu wprowadzenia do systemu pacjentów oczekujących na świadczenia.

Rehabilitacja realizowana jest w od poniedziałku do piątku.


Regulamin do pobrania

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na