wczytywanie...

Stacja dializ

Oddział Hemodializy w "Beskidzie" Ośrodku Uzdrowiskowym

W "Beskidzie" Ośrodku Uzdrowiskowym już od 1993 roku funkcjonuje oddział Dializy Pozaustrojowej. Jest to pierwszy w Polsce ośrodek przyjmujący chorych wymagających dializ w trakcie pobytu w uzdrowisku.

Sama procedura hemodializy jest bezpłatna (finansowana przez NFZ). 
Zamiar wyjazdu do Wysowej-Zdroju należy zgłosić lekarzowi w swojej stacji dializ, pobrać dokumentację medyczną oraz uzgodnić termin przyjazdu ze stacją dializ w Uzdrowisku.

Dokumenty do pobrania: Skierowanie do Stacji Dializ - hemodializa

Gwarantujemy dializę na najwyższym poziomie wykonywaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Zakwaterowanie i dializa są w tym samym obiekcie.

Pobyt osoby dializowanej w Uzdrowisku może być:

  • bezpłatny - ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia do szpitala uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy) wniosek do pobrania tutaj.  Wniosek na skierowanie do szpitala uzdrowiskowego wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w myśl obowiązującego prawa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe
  • za częściową odpłatnością - turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zarządzanych przez ośrodki pomocy społecznej np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
  • pełnopłatny - wczasy lecznicze, wypoczynkowe lub turnusy rehabilitacyjne - okres i długość pobytu według uzgodnienia z Uzdrowiskiem

Stacja dializ wyposażona jest w TV na każdym stanowisku (opłata jednorazowa za kartę to 2 zł, należy posiadać własne słuchawki).

Dojazd

“Uzdrowisko Wysowa” S.A. organizuje dowóz osób dializowanych do naszego Ośrodka Dializ na turnusy ze skierowaniem z NFZ (po wcześniejszym uzgodnieniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-14.30 pod nr tel. +48 18 353 24 87).

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na