fb  yt yt

koronawirus

white

ue logo

 

Rezerwacji można dokonywać

  • pisemnie

  • telefonicznie

    • Ośrodek Uzdrowiskowy "BIAWENA" (018) 353-20-96, 353-24-83, 882 070 103 

    • Ośrodek Uzdrowiskowy "BESKID" (018) 353-24-87, 353-20-27, 882 070 104

  • za pośrednictwem Internetu:

    • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  OBH logo

  BT logo


Potwierdzeniem rezerwacji jest zadatek w wysokości 30% kosztów pobytu wpłacony przekazem pocztowym lub na konto:

"Uzdrowisko Wysowa" S.A.
Bank Spółdzielczy w Gorlicach 77 8795 0005 2001 0021 1448 0001

w terminie do 7-u dni od dnia rezerwacji.

Zadatek podlega zwrotowi (po potrąceniu 50 złotych od osoby tytułem kosztów manipulacyjnych) jedynie wówczas, jeżeli zgłoszenie rezygnacji następuje nie później niż na 30 dni przed planowanym przyjazdem.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w recepcji ośrodka w dniu przybycia.

W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu Klient ponosi 60% kosztów niewykorzystanych świadczeń. W przypadku pakietów specjalnych i promocyjnych ponosi 100% kosztów niewykorzystanych świadczeń.

Spółka nie zwraca kosztów w przypadku niewykorzystanych świadczeń zawartych w pakiecie. 

Wpłata zadatku jest potwierdzeniem akceptacji warunków rezerwacji.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe
Na podstawie art.13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE  (dalej: „RODO”)  informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących w tym zakresie prawach.
1) Dane dotyczące Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Uzdrowisko Wysowa” S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adres pocztowy „ Uzdrowisko Wysowa” S.A. 38-316 Wysowa-Zdrój 149
2) Skąd mamy Twoje dane
Większość danych osobowych pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz nam swoje dane wypełniając w recepcji oświadczenie po przyjeździe do Ośrodka Uzdrowiskowego Biawena i Beskid w celu przyjęcia do obiektu (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania , Nr telefonu, e-mail). Dane podawane do wystawienia karty stałego klienta.  Dodatkowo w czasie wizyty lekarskiej  podajesz dane osobowe dotyczące stanu zdrowia. (dokumentacja medyczna).
Ponadto Twoje dane osobowe pozyskujemy także od innych instytucji w związku ze świadczeniem usług lecznictwa uzdrowiskowego  np. NFZ, ZUS, PCPR, MOPS,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
-  identyfikacji i rezerwacji pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. (RODO) tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
-  świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. (RODO) tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia  działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. h (RODO)
- wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f (RODO) ( monitoring wizyjny)
- w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w tym na otrzymywanie usługi newsletter drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a (RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane
Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z jego upoważnienia. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi: księgowe, informatyczne, prawne, windykacyjne, ubezpieczeniowe. Nie sprzedajemy twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE)
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetwarzania wskazanych w pkt 4 tj.:
- w zakresie realizacji zawartych umów-do czasu ich zakończenia, a po tym okresie w przez okres wymagany przez przepisy prawa
- w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę  do czasu niezwłocznego usunięcia danych zrealizowanego w oparciu o zgłoszone żądanie ich usunięcia. Po tym okresie twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań przez okres przedawnienia roszczeń,
- w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów –do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,
6) Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do swoich danych osobowych prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w każdym czasie udzielonej zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie określonym art. 20 RODO)
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy RODO.

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Na podstawie art.13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: „RODO”) informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących w tym zakresie prawach.

1) Dane dotyczące Administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Uzdrowisko Wysowa” S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub adres pocztowy „ Uzdrowisko Wysowa” S.A. 38-316 Wysowa-Zdrój 149

2) Skąd mamy Twoje dane

Większość danych osobowych pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Podajesz nam swoje dane wypełniając w recepcji oświadczenie po przyjeździe do Ośrodka Uzdrowiskowego Biawena i Beskid w celu przyjęcia do obiektu (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania , Nr telefonu, e-mail). Dane podawane do wystawienia karty stałego klienta. Dodatkowo w czasie wizyty lekarskiej podajesz dane osobowe dotyczące stanu zdrowia. (dokumentacja medyczna).

Ponadto Twoje dane osobowe pozyskujemy także od innych instytucji w związku ze świadczeniem usług lecznictwa uzdrowiskowego np. NFZ, ZUS, PCPR, MOPS,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- identyfikacji i rezerwacji pobytu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. h (RODO)

- wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 2 lit. f (RODO) ( monitoring wizyjny)

- w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w tym na otrzymywanie usługi newsletter drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a (RODO) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z jego upoważnienia. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi: księgowe, informatyczne, prawne, windykacyjne, ubezpieczeniowe. Nie sprzedajemy twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim Dane nie są przekazywane do państw trzecich (poza UE)

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przetwarzania wskazanych w pkt 4 tj.:

- w zakresie realizacji zawartych umów-do czasu ich zakończenia, a po tym okresie w przez okres wymagany przez przepisy prawa

- w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę do czasu niezwłocznego usunięcia danych zrealizowanego w oparciu o zgłoszone żądanie ich usunięcia. Po tym okresie twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań przez okres przedawnienia roszczeń,

- w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów –do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora,

6) Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do swoich danych osobowych prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w każdym czasie udzielonej zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie określonym art. 20 RODO)

- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

 sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

 wyświetl kontakt

 38-316 Wysowa-Zdrój 149