"Uzdrowisko Wysowa" S.A. jest firmą działającą od 1959 roku. W roku 1999 zostało przekształcone z przedsiębiorstwa państwowego na spółkę prawa handlowego. W listopadzie 2012 roku akcje spółki „Uzdrowiska Wysowa” S.A. zakupiło konsorcjum polskich spółek.

Zasadniczym profilem firmy było i jest prowadzenie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji oraz produkcja wód mineralnych, leczniczych i smakowych.

Tradycje leczenia uzdrowiskowego i wypoczynku w Wysowej - Zdroju sięgają XVIII w. Okres świetności uzdrowiska to przełom XIX i XX w. Zniszczenia obu wojen światowych przekreśliły tamte osiągnięcia, dlatego też cała baza zabiegowa i zaplecze powstały w okresie powojennym. Zapewnia to prowadzenie leczenia w obiektach w pełni odpowiadających dzisiejszym standardom.

W ostatnim czasie podjęto duży wysiłek modernizacji budynków również pod kątem przystosowania ich do wymogów osób niepełnosprawnych. W efekcie możemy zaoferować pobyty w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych a także w studiach 1+1 i 2 + 2 wszystkie z pełnymi węzłami sanitarnymi, balkonami oraz TV.

Zarówno w Ośrodku Uzdrowiskowym „Biawena” i jak i w Ośrodku Uzdrowiskowym „Beskid” baza zabiegowa znajduje się na miejscu. Ofertę zabiegów leczniczych poszerzają możliwości Zakładu Przyrodoleczniczego prowadzonego przez naszą firmę. Wydaje on zabiegi typowo balneologiczne, możliwe do uzyskania tylko w warunkach leczenia uzdrowiskowego np. kąpiel mineralna.

Uzupełnieniem możliwości leczniczych i diagnostycznych jest nowocześnie wyposażone, pełnoprofilowe laboratorium analityczne oferujące szeroki zakres badań zlokalizowane w "Biawenie”.

O jakości oferty stanowi nie tylko nowoczesny sprzęt, na którym prowadzimy leczenie, ale nade wszystko kwalifikacje, fachowość i doświadczenie kadry lekarskiej, magistrów rehabilitacji, analityki medycznej czy personelu średniego. Rękojmią tej jakości niech będzie fakt opanowania przez nasz personel tak wysokospecjalistycznych procedur medycznych jak dializa pozaustrojowa.

Jesteśmy jedynym uzdrowiskiem w Polsce, które prowadzi Uzdrowiskowy Ośrodek Dializy Pozaustrojowej.

„Uzdrowisko Wysowa” S.A. otrzymało wiele nagród i wyróżnień m.in. tytuł Gazeli Biznesu, Geparda Biznesu, Certyfikat Promotor Zdrowia czy też wyróżnienia za turnus dla diabetyków.

Wyróżnienia  i certyfikaty

O jakości oferty stanowi przede wszystkim nowoczesny sprzęt, na którym prowadzimy leczenie, a przede wszystkim kwalifikacje, fachowość i doświadczenie kadry lekarskiej, magistrów rehabilitacji, analityków medycznych czy personelu średniego.

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

  sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

  +48 18 353 22 20

  38-316 Wysowa-Zdrój 149