fb  yt yt

koronawirus

tablica 4.2

 

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej „Uzdrowisko Wysowa” S.A. poprzez głęboką termomodernizację budynku produkcyjnego rozlewni wód w zakres której wchodzi ocieplenie ścian i posadzki, wymiana poszycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Uzupełnieniem termomodernizacji będzie montaż wentylacji nawiewno wywiewnej z rekuperacją ciepła. Zakres zadania obejmuje również modernizacja kotłowni z wymianą kotłów, montaż pompy ciepła oraz wymianę linii technologicznej do produkcji wody i napojów w opakowaniu szklanym zwrotnym.

Zaplanowane do wymiany kotły gazowe oraz pompa ciepła spełniają minimalny projekt efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych ustanawiających ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia strat ciepła, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produkcyjną.

Korzyścią projektu jest podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie uzdrowiska Wysowa – Zdrój, co ma bezpośrednie przełożenie na walory lecznicze – powietrze jest powiem składnikiem terapii uzdrowiskowej, a jego jakość ma wpływ na zdrowie kuracjuszy.

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

 sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

 wyświetl kontakt

 38-316 Wysowa-Zdrój 149