wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

Cennik usług analitycznych

NAZWA BADANIA CENA   NAZWA BADANIA CENA
Morfologia krwi (RBC, WBC, PLT, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW,
Limfocyty %, Monocyty %, Granulocyty %) to badania, które pozwalają ocenić ogólny stan organizmu w oparciu o analizę  wszystkich rodzajów komórek krwi. Badania te są podstawą do rozpoznania wielu schorzeń m.in. anemii, infekcji, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych
12 zł   Test na obecność antygenu Helicobacter
  Pylori w kale   badanie wskazane przy rozpoznaniu oraz   monitorowaniu choroby wrzodowej
27 zł
Morfologia krwi z rozmazem
mikroskopowym
18 zł   ALP (fosfataza alkaliczna) 13 zł
Badanie ogólne moczu 10 zł   Magnez    to jedno z podstawowych badań   wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń   nerwowo-mięśniowych i zaburzeń rytmu serca 10 zł
Odczyn Biernackiego to badanie pomagające rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych 8 zł   Wapń całkowity    jest podstawowym parametrem w diagnostyce     zaburzeń metabolicznych kości. Poziom   wapnia  służy   do oceny funkcji przytarczyc   oraz   do monitorowania   pacjentów po   przeszczepie   nerek i z nowotworami   złośliwymi 10 zł
Glukoza we krwi jest podstawowym testem w diagnozowaniu i monitorowaniu cukrzycy 10 zł   Żelazo w surowicy  parametr oznaczany w przypadku podejrzenia   m.in.   niedokrwistości z niedoboru żelaza,   hemohromatozy 14 zł
Kreatynina służy do diagnostyki funkcji nerek. Podwyższone wartości tych parametrów wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu 10 zł   TIBC (zdolność wiązania żelaza)  badanie wykonywane przy podejrzeniu o   niedobór   lub nadmiar żelaza. Pomocne w   rozpoznaniu   marskości lub ostrego zapalenia   wątroby 20 zł
Kwas moczowy  badanie związane z zaburzeniami metabolicznymi, chorobami nerek oraz bólami kostno – stawowymi, przydatne w diagnostyce i leczeniu dny moczanowej 10 zł   Białko całkowite  badanie służy do oceny stanu odżywiania   pacjenta   oraz jako badanie pomocnicze w   kierunku zaburzeń   czynności wątroby i nerek 12 zł
Cholesterol całkowity 12 zł   Test RF Latex (test jakościowy)  podstawowe badania w rozpoznawaniu chorób   reumatycznych, w tym reumatoidalnego   zapalenia   stawów (RZS) 13 zł
Cholesterol HDL 14 zł   Test Waaler Rose (test jakościowy)  podstawowe badania w rozpoznawaniu chorób   reumatycznych, w tym reumatoidalnego   zapalenia   stawów (RZS 13 zł
Trójglicerydy 14 zł  
Lipidogram badanie służy do oceny gospodarki lipidowej organizmu i jest niezbędne w ocenie ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy 28 zł   Wykrywanie antygenu HBsAg  testy wykorzystywane w diagnostyce   Wirusowego   Zapalenia Wątroby typu B lub C 25 zł
Badanie kału na pasożyty diagnostyka chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego 22 zł   Wykrywanie przeciwciał anty-HCV  testy wykorzystywane w diagnostyce   Wirusowego   Zapalenia Wątroby typu B lub C 27 zł
Krzywa cukrowa – test tolerancji
glukozy (50g, 75g) test obciążenia glukozą odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce cukrzycy, zalecany jest osobom u których stwierdzono podwyższony poziom glukozy na czczo
30 zł   CK-MB   badania wykorzystywane w diagnostyce zawału   serca 22 zł
Glukoza w moczu 10 zł   Wskaźnik protrombinowy, INR  podstawowe badania zaburzeń krzepnięcia krwi 13 zł
Mocznik  służy do diagnostyki funkcji nerek. Podwyższone wartości tych parametrów wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu 12 zł   Odczyn WR  badanie w kierunku zakażenia Treponema pallidum (syfilis) 18 zł
Elektrolity (Na, K, Ca zjon.) to parametry niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno - elektrolitowej organizmu. Zmiany  wartości obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca 26 zł   Wskaźnik wyrównania cukrzycy HbA1c  pozwala monitorować poziom glukozy we krwi     pacjenta w czasie do 3 miesięcy przed   wykonaniem badania. Określa skuteczność   leczenia cukrzycy i ryzyko wystąpienia powikłań 32 zł
Amylaza parametr wykorzystywany w diagnostyce chorób trzustki 14 zł   Fosfor  zmiany stężenia tego pierwiastka związane są z   chorobami nerek, przytarczyc, kości i chorobami   metabolicznymi 10 zł
CK (kinaza kreatynowa) służy do oceny stopnia uszkodzenia mięśni szkieletowych. 15 zł   LDL odczynnikowy 22 zł
Bilirubina 14 zł   Test na krew utajoną w kale  badanie pozwalające na wykrycie utajonego   krwawienia z przewodu pokarmowego (m.in   przy   podejrzeniu raka jelita grubego) 18 zł
GOT (ASPAT) badanie odzwierciedlające funkcję wątroby i dróg żółciowych 10 zł   Troponina (test jakościowy) 27 zł
GPT (ALAT) badanie odzwierciedlające funkcję wątroby i dróg żółciowych 10 zł   ASO  to przeciwciała wytwarzane przeciwko   streptolizinie O, enzymowi wytwarzanemu przez   paciorkowce β-  hemolizujące. Badanie  może   służyć do rozpoznania   gorączki reumatycznej   lub zapalenia kłębuszków   nerkowych po     przebytej infekcji paciorkowcem 20 zł
GGTP badanie odzwierciedlające funkcję wątroby i dróg żółciowych 12 zł   CRP   bardzo  czuły wskaźnik toczącego się procesu   zapalnego 20 zł
  Test immunochromatograficzny do       wykrywania antygenów Gardia Lamblia w kale 30 zł
Test na obecność przeciwciał
anty - Helicobacter Pylori we krwi
(test jakościowy) badania wskazane przy diagnostyce choroby wrzodowej
27 zł   APTT  podstawowe badania zaburzeń krzepnięcia krwi  13 zł
Albumina badanie wykorzystywane  w diagnostyce chorób  wątroby, nerek, jelit, stanów zapalnych,  zespołów złego wchłaniania i niedożywienia. 15 zł   Test na nietolerancję pokarmową   sprawdza reakcję na 59 produktów   żywnościowych  400 zł
  Kalprotektyna w kale
  wczesne wykrywanie stanu zapalnego jelit
42 zł
NAZWA BADANIA  CENA
MARKERY NOWOTWOROWE
CEA - uniwersalny marker przerzutów nowotworowych Podwyższone stężenie tej glikoproteiny stwierdza się w przypadku znacznej ilości nowotworów
m. in. raka żołądka, trzustki, jajnika, sutka, płuc, nowotworów narządu rodnego, pęcherza moczowego, stercza
34 zł
CA 125 Marker nowotworowy związany m. in. z rakiem jajnika. 42 zł
CA 15-3 Marker nowotworowy związany m. in. z rakiem piersi. 42 zł
CA 19-9 Marker raka trzustki, dróg wątrobowo - żółciowych oraz jelita grubego i odbytu.  NOWOŚĆ 42 zł
PSA (antygen specyficzny dla prostaty) Podstawowe badanie laboratoryjne pozwalające na ocenę ryzyka wystąpienia przerostu
lub nowotworu prostaty (gruczołu krokowego).
34 zł
HORMONY
Testosteron Najważniejszy spośród męskich hormonów płciowych (androgenów).
Hormon odpowiedzialny jest przede wszystkim za libido, za stan fizyczny i psychiczny - w szczególności za witalność i energię do życia
34 zł
Estradiol wykorzystywany do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Podwyższone wartości występują w ciąży, przedwczesnej dojrzałości płciowej i nowotworach jajnika 32 zł
TSH Hormon tyreotropowy - jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych. Jest podstawowym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy 22 zł
FT4 (tyroksyna) 24 zł
FT3 Hormony produkowane przez tarczycę, odpowiadają za nadczynność lub niedoczynność tarczycy. 24 zł
INNE
Anty TPO Najczęściej wystepujace przeciwciała w chorobach tarczycy o podłożu autoimmunologicznym 36 zł
Witamina D metabolit 25 (OH) witamina D potrzebna jest w naszym organizmie do sprawnego funkcjonowania prawie wszystkich komórek i narządów 60 zł
Test Borelioza IgG, IgM (test jakościowy) wstępna diagnostyka boreliozy 42 zł
D-Dimery Wykorzystywane w diagnostyce zakrzepicy zylnej i tętniczej, zatoru płucnego oraz zespołu DIC  NOWOŚĆ 42 zł
Test serologiczny - obecność przeciwciał IgG anty - SARS - CoV-2. Wynik dodatni wskazuje na przebyte zakażenie COVID - 19 50 zł
Test antygenowy Covid-19 90 zł

Oszczędzaj do 20%! Skorzystaj z badań w pakiecie!

PAKIET RODZAJ BADAŃ  CENA 
PODSTAWOWY: (zalecany do wykonania raz w roku)
Ocenia ogólny stan organizmu i funkcjonowanie
głównych narządów (nerek, wątroby, trzustki).
Pozwala skontrolować stan gospodarki lipidowej,
węglowodanowej i wodno- elektrolitowej.
Nieprawidłowe wyniki mogą być pierwszym
sygnałem rozwoju wielu chorób np.: anemii,
cukrzycy, miażdżycy, oraz mogą być wskaźnikiem
toczącego się procesu zapalnego, chorób krążenia
czy infekcji. 
 (morfologia, OB, mocz, glukoza, lipidogram, GOT, GPT, amylaza, kreatynina, elektrolity) 108 zł
138 zł
FUNKCJI TARCZYCY: pozwala na identyfikacje przyczyn zaburzeń
w funkcjonowaniu tarczycy (nadczynność,
niedoczynność, choroby autoimmunologiczne)
TSH, FT4, FT3, anty- TPO 95 zł
106 zł
WĄTROBOWY ROZSZERZONY: ocenia funkcjonowanie wątroby oraz diagnozuje  ewentualne zakażenie wirusem WZW typu B lub C   GOT, GPT, bilirubina, ALP, GGTP, antygen HbsAg, p/ciała HCV 97 zł
111 zł
WĄTROBOWY SKRÓCONY: ocenia funkcjonowanie wątroby GOT, GPT, bilirubina, ALP, GGTP 53 zł
59 zł
NERKOWY: ocenia pracę nerek mocz, kreatynina, mocznik, kw. moczowy, elektrolity (sód, potas, wapń zjonizowany) 59 zł
68 zł
RYZYKA MIAŻDŻYCY: ocenia potencjalne zagrożenie wystąpienia
chorób układu krążenia. Oznaczenie poziomu
lipidów pozwala monitorować przebieg leczenia
  lipidogram (cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL), kw. moczowy, glukoza 43 zł
48 zł
CUKRZYCOWY: pozwala na rozpoznanie i monitorowanie
przebiegu leczenia cukrzycy; przydatny w ocenie
ryzyka powikłań związanych z ta choroba
  glukoza, lipidogram (cholesterol, cholesterol HDL, LDL, trójglicerydy),
mocz, kreatynina, HbA1c - wskaźnik wyrównania cukrzycy
78 zł
90 zł
REUMATOLOGICZNY: pozwala ustalić przyczyny bólów stawów
i kości, które mogą być objawami chorób
reumatycznych, zaburzeń gospodarki mineralnej
oraz infekcji bakteryjnej
  OB, CRP, ASO, kw. moczowy, czynnik RF, odczyn Waaler-Rose, ALP 85 zł
97 zł
GOSPODARKI MINERALNEJ ocenia stan gospodarki mineralnej żelazo, magnez, fosfor, elektrolity (sód,
potas, wapń zjonizowany), wapń całkowity
62 zł
70 zł
PRZEGLĄD STANU ZDROWIA DLA KOBIET: Specjalnie skomponowany zestaw badań
niezbędnych do kontroli stanu zdrowia kobiet.
Pozwala ocenić funkcjonowanie rożnych
narządów oraz wczesne wykrycie chorób
układu krążenia, anemii, cukrzycy, miażdżycy,
chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych.
Nieprawidłowe stężenia markerów
nowotworowych (CEA, CA125, CA15-3 )
są dla lekarza podstawą wdrożenia bardziej
szczegółowej diagnostyki
  mocz, morfologia, OB, glukoza, lipidogram
(cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy),
GOT, GPT, amylaza, kreatynina,
elektrolity (sód, potas, wapn zjonizowany),
magnez, TSH, estradiol, CA-125, CA15-3, CEA,
kwas moczowy
255 zł
330 zł
PRZEGLĄD STANU ZDROWIA DLA MĘŻCZYZN: Pozwala na precyzyjny przegląd i kompleksowa
ocenę stanu zdrowia. Pakiet zawiera badania
istotne dla mężczyzn dojrzałych, u których
zwiększa się ryzyko chorób układu krążenia,
chorób nowotworowych i zaburzeń hormonalnych.
Daje możliwość sprawdzenia potencjalnych
zmian związanych z przerostem
prostaty oraz funkcjonowaniem tarczycy.
Pomaga zdiagnozować przyczyny ogólnego
osłabienia i złego samopoczucia
  mocz, morfologia, OB, glukoza, lipidogram
(cholesterol całkowity, HDL, LDL,
trójglicerydy), GOT, GPT, amylaza,
kreatynina, elektrolity (sód, potas, wapn
zjonizowany), magnez, TSH, testosteron,
antygen PSA, CEA, kwas moczowy
220 zł
282 zł
PRZEGLĄD STANU ZDROWIA PO PRZEBYCIU COVID-19 NOWOŚĆ
Pakiet pozwala skontrolować ogólny stan organizmu po przebyciu choroby COVID-19
mocz, morfologia, GOT, GPT, GGTP, ALP, CRP, kreatynina, glukoza, lipidogram 139 zł
177 zł

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na