„Uzdrowisko Wysowa” S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149 na podstawie art.13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: „RODO”) informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Uzdrowisko Wysowa” S.A. z siedzibą 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub na adres pocztowy „ Uzdrowisko Wysowa” S.A. 38-316 Wysowa-Zdrój 149

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji usługi newsletter drogą elektroniczną na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego obowiązku prawnego. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z jego upoważnienia. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi: księgowe, informatyczne, prawne, ubezpieczeniowe. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu otrzymania żądania usunięcia z subskrypcji,

5) Przysługuje Pani/Panu w odniesieniu do swoich danych osobowych prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,

b) żądania ich sprostowania (poprawienia) danych

c) ograniczenia ich przetwarzania

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e) wycofania w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) przenoszenia danych do innego administratora (w zakresie określonym art. 20 RODO)

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.